معنی و ترجمه کلمه captive balloon به فارسی captive balloon یعنی چه

captive balloon


بالون بزمين بسته

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها