معنی و ترجمه کلمه capture به فارسی capture یعنی چه

capture


ربودن ،ضبط کردن ،کشتن ،غنيمت گرفتن ،گرفتار کردن تصرف کردن ،دستگير کردن ،دستگيرى ،اسير کردن ،تسخير،گرفتن
علوم مهندسى : تصرف کردن ربايش
قانون ـ فقه : دستگيرى
ورزش : زدن
علوم هوايى : کنترل مسير حرکت براى نگهداشتن الات دقيق روى ميزان مطلوب
علوم نظامى : اغتنام گرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها