معنی و ترجمه کلمه captured به فارسی captured یعنی چه

captured


اسير شده ،تصرف شده
علوم نظامى : اغتنامى دستگير شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها