معنی و ترجمه کلمه car به فارسی car یعنی چه

car


واگن راه اهن ،ارابه جنگى ،اتومبيل ،واگن ،اطاق راه اهن ،هفت ستاره دب اکبر،اطاق اسانسور
علوم مهندسى : اتومبيل
علوم نظامى : زره پوش

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها