معنی و ترجمه کلمه carbohydrate به فارسی carbohydrate یعنی چه

carbohydrate


(ش ).ترکيبات خنثى کربن واکسيژن وهيدرژن
شيمى : کربوهيدرات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها