معنی و ترجمه کلمه carbon battery plate به فارسی carbon battery plate یعنی چه

carbon battery plate


الکترونيک : صفحه باترى کربنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها