معنی و ترجمه کلمه carbon copy به فارسی carbon copy یعنی چه

carbon copy


ورق کاربن ،کپى ،رونوشت کاربنى
بازرگانى : نسخه غيراصل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها