معنی و ترجمه کلمه carbon dioxide therapy به فارسی carbon dioxide therapy یعنی چه

carbon dioxide therapy


روانشناسى : درمان با انيدريد کربنيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها