معنی و ترجمه کلمه carbon resistor به فارسی carbon resistor یعنی چه

carbon resistor


الکترونيک : مقاومت کربنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها