معنی و ترجمه کلمه carbon tape به فارسی carbon tape یعنی چه

carbon tape


)carbon ribbon(نوار کاربنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها