معنی و ترجمه کلمه carbon tracking به فارسی carbon tracking یعنی چه

carbon tracking


علوم هوايى : باقيمانده بسيار ناچيز کربن که در اثر تخليه الکتريکى در داخل دينام دلکو يا محفظه شمع باقى ميماند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها