معنی و ترجمه کلمه carbon-arcwelding به فارسی carbon-arcwelding یعنی چه

carbon-arcwelding


عمران : جوش قوسى بوسيله کربن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها