معنی و ترجمه کلمه carbon-pile voltage regulator به فارسی carbon-pile voltage regulator یعنی چه

carbon-pile voltage regulator


علوم هوايى : تنظيم کننده ولتاژ زغالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها