معنی و ترجمه کلمه carbonado به فارسی carbonado یعنی چه

carbonado


)pl.carbonados carbonadoes(قطعه گوشت کباب کرده( با ذغال)،نوعى الماس کدر،کباب کردن ،زخم زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها