معنی و ترجمه کلمه carbonate of soda به فارسی carbonate of soda یعنی چه

carbonate of soda


جوهر قليا،کاربنات دوسود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها