معنی و ترجمه کلمه carbonate به فارسی carbonate یعنی چه

carbonate


کربنات ،بصورت کربن دراوردن ،بصورت ذغال دراوردن
معمارى : جوش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها