معنی و ترجمه کلمه carbonation به فارسی carbonation یعنی چه

carbonation


عمل اميختن با،بصورت کربنات( درامدن)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها