معنی و ترجمه کلمه carbonic acid gas به فارسی carbonic acid gas یعنی چه

carbonic acid gas


گازاسيد کربونيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها