معنی و ترجمه کلمه carbonic acid به فارسی carbonic acid یعنی چه

carbonic acid


گاز اسيد کربونيک
شيمى : کربنيک اسيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها