معنی و ترجمه کلمه carbonyl group به فارسی carbonyl group یعنی چه

carbonyl group


شيمى : گروه کربونيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها