معنی و ترجمه کلمه carburetor icing به فارسی carburetor icing یعنی چه

carburetor icing


علوم هوايى : کاهش ناگهانى دما و احتمالا ايجاد بلورهاى يخ در اثر کاهش فشار در لوله ونتورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها