معنی و ترجمه کلمه carcassing به فارسی carcassing یعنی چه

carcassing


معمارى : اسکلت سازى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها