معنی و ترجمه کلمه carcassing به فارسی carcassing یعنی چه

carcassing


معمارى : اسکلت سازى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها