معنی و ترجمه کلمه carcinology به فارسی carcinology یعنی چه

carcinology


سخت پوست شناس ،(طب )علم سرطان شناسى ،(ج.ش ).خرچنگ شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها