معنی و ترجمه کلمه cardi به فارسی cardi یعنی چه

cardi


)=cardio- =cardia-(کلمات پيشوندى بمعنى> دل < يا> قلب < است

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها