معنی و ترجمه کلمه cardiac dyspnea به فارسی cardiac dyspnea یعنی چه

cardiac dyspnea


ورزش : تنگ نفسى قلبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها