معنی و ترجمه کلمه cardiac به فارسی cardiac یعنی چه

cardiac


وابسته بدل ،قلبى ،فم المعدى
روانشناسى : فم المعدى
ورزش : قلبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها