معنی و ترجمه کلمه cardiograph به فارسی cardiograph یعنی چه

cardiograph


قلب نگار،دستگاه ثبت ضربان قلب ،کارديوگراف
روانشناسى : قلب نگار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها