معنی و ترجمه کلمه cardiography به فارسی cardiography یعنی چه

cardiography


ثبت حرکات وضربان قلب ،قلب نگارى
روانشناسى : قلب نگارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها