معنی و ترجمه کلمه care به فارسی care یعنی چه

care


مبالات ،توجه ،نگهدارى ،محافظت کردن ،مراقبت ،تيمار،پرستارى ،مواظبت ،بيم ،دلواپسى( م.م ).غم ،پروا داشتن ،غم خوردن ،علاقمند بودن
قانون ـ فقه : مواظبت
روانشناسى : نگرانى
علوم نظامى : مراقبت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها