معنی و ترجمه کلمه career planning به فارسی career planning یعنی چه

career planning


طرح ريزى مشاغل
علوم نظامى : طرح ريزى تهيه تخصصهاى نظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها