معنی و ترجمه کلمه cargo insurance به فارسی cargo insurance یعنی چه

cargo insurance


بيمه محموله
بازرگانى : بيمه محمولات ،بيمه بار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها