معنی و ترجمه کلمه cargo master به فارسی cargo master یعنی چه

cargo master


هواپيماى کارگوماستر
علوم نظامى : نوعى هواپيماى بارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها