معنی و ترجمه کلمه cargo outturn report به فارسی cargo outturn report یعنی چه

cargo outturn report


گزارش تخليه محمولات ناو
علوم نظامى : گزارش تخليه ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها