معنی و ترجمه کلمه caribbean به فارسی caribbean یعنی چه

caribbean


وابسته بدرياى کاريب ،جزاير واقع دردرياى کاريب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها