معنی و ترجمه کلمه caribou به فارسی caribou یعنی چه

caribou


( )pl.caribou caribous( )=caribou(ج.ش ).گوزن کانادايى ،گوزن امريکايى شمالى
زيست شناسى : گوزن امريکاى شمالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها