معنی و ترجمه کلمه cark به فارسی cark یعنی چه

cark


تحميل کردن ،بار کردن ،غمگين ساختن ياشدن ،نگران شدن ،بار مسئوليت ،رنج و زحمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها