معنی و ترجمه کلمه carnet به فارسی carnet یعنی چه

carnet


کارنه
بازرگانى : اسنادى که در حمل بين المللى بکار برده ميشود و موقع عبور محموله توسط کاميون از مرزهاى متعدد محموله را از پرداخت حقوق گمرکى بين راه معاف مى دارد ومحموله درمقصد باز و حقوق گمرکى مربوطه پرداخت مى گردد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها