معنی و ترجمه کلمه carnification به فارسی carnification یعنی چه

carnification


گوشت سازى ،تبديل بگوشت ،تلحم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها