معنی و ترجمه کلمه carpel به فارسی carpel یعنی چه

carpel


(گ.ش ).برچه ،حجره گرزن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها