معنی و ترجمه کلمه carpenter stopper به فارسی carpenter stopper یعنی چه

carpenter stopper


علوم نظامى : خفت کتابى
علوم دريايى : خفت کتابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها