معنی و ترجمه کلمه carpenter به فارسی carpenter یعنی چه

carpenter


نجار شيروانى ساز،چوب بر،خرپاکوب ،خرپاساز،درودگر،نجارى کردن
علوم مهندسى : درودگر
عمران : نجار
معمارى : نجار شيروانى ساز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها