معنی و ترجمه کلمه carry ship به فارسی carry ship یعنی چه

carry ship


کشتى حامل زندانيان جنگى
علوم نظامى : کشتى غير مسلحى که تضمين عبور داشته باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها