معنی و ترجمه کلمه cartilage به فارسی cartilage یعنی چه

cartilage


نرمه استخوان ،غضروف ،کرجن
روانشناسى : غضروف
ورزش : غضروف


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها