معنی و ترجمه کلمه cartridge shell به فارسی cartridge shell یعنی چه

cartridge shell


بدنه پوکه فشنگ
علوم نظامى : بدنه پوکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها