معنی و ترجمه کلمه cartridge-box به فارسی cartridge-box یعنی چه

cartridge-box


فشنگ دان ،جعبه فشنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها