معنی و ترجمه کلمه cascade به فارسی cascade یعنی چه

cascade


پى شار،کاسکاد،اتصال سرى ،شرشره ،ابشيب ،ابشارى ،ابشار کوچک ،بشکل ابشار ريختن
علوم مهندسى : ابشارى
معمارى : ابشار کوچک
زيست شناسى : ابشار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها