معنی و ترجمه کلمه case of necessity به فارسی case of necessity یعنی چه

case of necessity


قانون ـ فقه : حالت الزام و ضرورت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها