معنی و ترجمه کلمه case sensitive به فارسی case sensitive یعنی چه

case sensitive


کامپيوتر : حساس نسبت به بزرگ يا کوچک بودن حرف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها