معنی و ترجمه کلمه casement به فارسی casement یعنی چه

casement


پنجره لولادار،پنجره ،روزنه
معمارى : قاب پنجره

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها