معنی و ترجمه کلمه cash crops به فارسی cash crops یعنی چه

cash crops


محصولات نقدى مانند،گندم ،جو،برنج ،ذرت
بازرگانى : پنبه و تنباکو


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها