معنی و ترجمه کلمه cash crops به فارسی cash crops یعنی چه

cash crops


محصولات نقدى مانند،گندم ،جو،برنج ،ذرت
بازرگانى : پنبه و تنباکو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها